Disclaimer

Disclaimer voor www.teatimebooks.nl

teatimebooks.nl , hierna te noemen Tea Time Books, verleent u hierbij toegang tot www.teatimebooks.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.

Tea Time Books behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Tea Time Books spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Recensies zijn gebasseerd op de mening van Marlies, eigenaresse van teatimebooks.nl, hierna te noemen Tea Time Books. De boeken die op teatimebooks.nl worden besproken door haar zelf gekocht of opgestuurd door de uitgeverij. Als dit laatste het geval is, wordt haar mening hier niet op beïnvloed.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Tea Time Books.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Tea Time Books nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Tea Time Books.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Tea Time Books, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Adverteerders en sponsoren

Tea Time Books is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de aankopen via derden. Neem hiervoor dan ook contact op met het betreffende bedrijf.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.

Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met: m.e.stienstra@home.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *